Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

INFORMACJA

Pragnę poinformować, że w dniu 12.05.2023r. o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej MOSiR w Łańcucie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.Drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 12.05.2023r. godz. 18:15.Ze względu na charakter spotkania, obecność jest obowiązkowa.Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Wolne wnioski z sali.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie nowych Członków do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Łańcut.

6. Uzupełnienie Składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Łańcut.

7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W zebraniu mogą wziąć udział jedyni Członkowie, którzy opłacili składkę członkowską za 2023 rok.

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół’’Bartłomiej Detkiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.